Шукати в цьому блозі

Лесь Мартович

Мартович Л.

Забобон : повість. - Львів : Накладом Укр. Видавничої Спілки, 1917. - 336 c.
 

Мартович Л.

Народня ноша (Народня ноша. Пророцтво грішника. Жирафа та Ладо). - Львів ; Київ : Накладом видавництва «Шляхи», 1918. - 56 c.


Мартович Л.

Не-читальник. - Edmonton : Ukrainska Knyharnia, 0. - 78 c.

Мартович Л.

Хитрий Панько й инші оповідання / 2-е вид. - Львів : Накладом Книгарсько-видавничої спілки «Народ», 1922. - 120 c.


Єфремов Сергій

Єфремов С.

Коротка історія українського письменства. - Берлін : Дніпрові пороги, 1924. - 215 c.
 
http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk708001.pdf

Партитура і Служба Божа на мужеский хор. Музика Вербицкого, Бортняньского, Седляка і Веделя

Партитура і Служба Божа на мужеский хор. Музика Вербицкого, Бортняньского, Седляка і Веделя / зібрав Семен Мельник. - Краків : б/в, 1926. - 97 c.

Na pograniczu lemkowsko-bojkowskiem : zarys etnograficzny

Фальковський Я., Пашницький В.

Na pograniczu lemkowsko-bojkowskiem : zarys etnograficzny. - Lwow : Nakladem Towarzystwa ludoznawczego, 1935. - 128 c.

История дипломатии

История дипломатии / под ред. В. П. Потемкина. - Москва : ОГИЗ Государственное социально-экономическое издательство, 1941. - Т. 1. - 566 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk101878.pdf

Радянська література : літературно-художній журнал Спілки радянських письменників України

Радянська література : літературно-художній журнал Спілки радянських письменників України. - Київ : Державне літературне видавництво, 1939. - Кн. 10 (жовтень). - 159 c.

Правда : місячник політики, науки і письменства

Правда : місячник політики, науки і письменства / вид. і відп. ред. І. Стронський. - Львів : Друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1889. -  Вип. VII (цьвітень). - 85 c.
 

Нові шляхи

Нові шляхи : [літературно-науковий, мистецький і громадський місячник] / відп. ред. А. Крушельницький. - Число 1 (травень). - Львів : Друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1929. - 180 c.
 

Калєндар Руського Народного Союза

Калєндар Руського Народного Союза на 1914 рік. - Річник III. - Scranton : Друкарня Народної Волі, 1913. - 200 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk760731.pdf

Літературна критика

Літературна критика : щомісячний журнал критики, теорії, історії літератури та мистецтвознавства.  - Київ : Державне літературне видавництво, 1936. - Кн. 1(2) (січень). - 154 c.


Літературна критика : щомісячний журнал критики, теорії, історії літератури та мистецтвознавства. - Київ : Державне літературне видавництво, 1936. - Кн. 8 (серпень). - 129 c.

Літературна критика : щомісячний журнал літературної критики, теорії й історії літератури. - Київ : Державне літературне видавництво, 1939. - Кн. 11 (листопад). - 116 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка (1900 - 1905)

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1900. - Т. XXXIII, кн. I, р. IX. - 205 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1900.
- Т. XXXIV, кн. II, р. IX. - 202 c. http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249184.pdf
Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1900.
- Т. XXXV-XXXVI, кн. IIІ-IV, р. IX. - 406 c. http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249232.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1900.
- Т. XXXVII, кн. V, р. IX. - 200 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1900. - Т. XXXVIII, кн. VI, р. IX. - 215 c.
 

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1901. - Т. XXXIX, кн. I, р. X. - 210 c.
 

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1903.
- Т. LI, кн. I, р. XII. - 200 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1901. - Т. XL, кн. II, р. X. - 200 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1901. - Т. XLI, кн. III, р. X. - 199 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1901. - Т. XLII, кн. IV, р. X. - 207 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1901. - Т. XLIІI, кн. V, р. X. - 202 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1901. - Т. XLIV, кн. VI, р. X. - 220 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1902. - Т. XLV, кн. I, р. XI. - 216 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1902. - Т. XLVI, кн. II, р. XI. - 234 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. -
Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1902.
- Т. XLVII, кн. III, р. XI. - 210 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1902. - Т. XLVIII, кн. IV, р. XI. - 205 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1905.
- Т. LXVIII, кн. VI, р. XIV. - 185 c.
Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1904.
- Т. LIX, кн. III, р. XIII. - 200 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1902. - Т. XLIX, кн. V, р. XI. - 225 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1902. - Т. L, кн. VI, р. XI.- 202 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1903. - Т. LII, кн. II, р. XII. - 203 c.
Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1903. - Т. LIII, кн. III, р. XII. - 206 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1903. - Т. LIV, кн. IV, р. XII.- 205 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1903. - Т. LV, кн. V, р. XII.- 196 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1904. - Т. LVII, кн. I, р. XIII.- 196 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1904.  - Т. LVIIІ, кн. ІI, р. XIII. - 193 c.
 

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1904. - Т. LX, кн. IV, р. XIV. - 196 c.
Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1904.  - Т. LXI, кн. V, р. XIV. - 197 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1904. - Т. LXII, кн. VI, р. XIII. - 196 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1905. - Т. LXIII, кн. I, р. XIV. - 199 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1905.  - Т. LXIV, кн. II, р. XIV. - 196 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1905. - Т. LXV, кн. III, р. XIV. - 196 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1905.  - Т. LXVI, кн. IV, р. XIV. - 198 c.
 

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1905. - Т. LXVІI, кн. V, р. XIV. - 197 c.

Архитектура Западной Украины

Безсонов С. В.
Архитектура Западной Украины. - Москва : Изд-во Академии архитектуры СССР, 1946. - 95 c.
 
http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk7496.pdf

Гординський С.

Гординський С.
Поезії. - б/м : Сучасність, 1989. - 447 c.

Рудницький Я.

Рудницький Я.
З подорожей по Канаді (1949-1959). - Монтреал ; Вінніпег ; Ванкувер : Видавець Іван Тиктор, 1959. - 128 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk576725.pdf

Василь Стефаник (про письменника)

Дорошенко В.

Василь Стефаник (з нагоди 50-ліття уродин). - Львів : З друкарні «Діло», 1921. - 24 c.


Лепкий Б.

Василь Стефаник : лїтературний нарис. - Львів : З друкарні В. А. Шийковського, 1903. - 31 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка (1893 - 1899 рр.)

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : видавництво присьвячене науцї і письменству україньско-руского народу / впор. О. Барвіньский. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1893. - Т. II. - 189 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : видавництво присьвячене
науцї і письменству україньско-руского народу / упор. М. Грушевський.
- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1895. - Т. VI, кн. 2.
- 198 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : видавництво присьвячене науцї і письменству україньско-руского народу / упор. М. Грушевський.- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1895. -  Т. VII, кн. 3. - 198 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : видавництво присьвячене науцї і письменству україньско-руского народу / упор. М. Грушевський.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1895. - Т. VIII, кн. 4. - 178 c.
  

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1896. - Т. IX, кн. I, р. V. - 199 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1896. - Т. X, кн. II, р. V. - 142 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1896. - Т. XI, кн. III, р. V. - 196 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1896.  - Т. XII, кн. IV, р. V. - 200 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Т. XIІI, кн. V, р. V. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1896. - Т. XIІI, кн. V, р. V. - 194 c. 


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1896. - XIV, кн. VI, р. V. - 202 c.
 

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1897. - Т. XV, кн. I, р. VІ. - 193 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1897.  - Т. XVI, кн. II, р. VI. - 195 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1897.  - Т. XVIII, кн. IV, р. VI. - 198 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1897. - Т. XIX, кн. V, р. VI. - 196 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1897.  - Т. XX, кн. VI, р. VI. - 199 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1898.  - Т. XXI, кн. I, р. VII. - 199 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1898. - Т. XXII, кн. II, р. VII. - 200 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1898. - Т. XXV, кн. V, р. VII. - 233 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1898.  - Т. XXVI, кн. VI, р. VII. - 208 c. 


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1899. - Т. XXVIII, кн. II, р. VIII. - 196 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1899. - Т. XXIX, кн. III, р. VIII. - 203 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1899.  - Т. XXX, кн. IV, р. VIII. - 209 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського.- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1899. - Т. XXXI-XXXII, кн. V-VI, р. VIII. - 390 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка (1906 - 1909)

 Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1906.  - Т. LXІX, кн. I, р. XV. - 242 c.

 http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk641920.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1906. - Т. LXX, кн. II, р. XV. - 245 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk641921.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1906. - Т. LXXI, кн. III, р. XV. - 244 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk641922.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1906. - Т. LXXII, кн. IV, р. XV. - 241 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk641926.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1906.  - Т. LXXІІІ, кн. V, р. XV. - 238 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk641923.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1906. - Т. LXXIV, кн. VI, р. XV. - 244 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk641924.pdf

 Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1907.  - Т. LXXV, кн. I, р. XVI. - 247 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk641925.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1907. - Т. LXXVI, кн. II, р. XVI. - 226 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249240.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1907. - Т. LXXVII, кн. III, р. XVI. - 242 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249158.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1907. - Т. LXXVIII, кн. IV, р. XVI. - 244 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249191.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1907. - Т. LXXIX, кн. V, р. XVI. - 244 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249193.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1907. - Т. LXXX, кн. VI, р. XVI. - 240 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249194.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1908. - Т. LXXXI, кн. I, р. XVII. - 238 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249223.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1908. - Т. LXXXII, кн. II, р. XVII. - 242 c. 

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249166.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1908. - Т. LXXXIII, кн. III, р. XVII. - 238 c.

 http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249229.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1908. - Т. LXXXIV, кн. IV, р. XVII. - 243 c.

 http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249227.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1908.  - Т. LXXXV, кн. V, р. XVII. - 238 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249208.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1908.  - Т. LXXXVI, кн. VI, р. XVII. - 245 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249210.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1909.  - Т. LXXXVII, кн. I, р. XVIII. - 250 c.

 http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249173.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись,
присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії
/ під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1909.
- Т. LXXXVIII, кн. II, р. XVIII. - 244 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1909. - Т. LXXXIX, кн. IІI, р. XVIII. - 239 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249175.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1909. - Т. XC, кн. IV, р. XVIII. - 242 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249171.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1909. - Т. XCІ, кн. V, р. XVIII. - 237 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249188.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1909.  - Т. XCІІ, кн. VІ, р. XVIII. - 248 c.

 http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249209.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка (1910 - )

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1910. - Т. XCIII, кн. I, р. XIX. - 244 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1910. - Т. XCIV, кн. II, р. XIX. - 249 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1910. - Т. XCV, кн. III, р. XIX. - 243 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1910. - Т. XCVI, кн. IV, р. XIX. - 238 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1910. - Т. XCVII, кн. V, р. XIX. - 238 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1910.  - Т. XCVIII, кн. VI, р. XIX. - 242 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись,
присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії
/ під ред. М. Грушевського. -
Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1911. - Т. CI, кн. I, р. XX. - 240 c.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1911. - Т. CII, кн. II, р. XX. - 240 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1911.  - Т. CIII, кн. III, р. XX. - 241 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1911. - Т. CIV, кн. IV, р. XX. - 237 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1911. - Т. CV, кн. V,  р. XX. - 242 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1911. - Т. CVI, кн. VI, р. XX. - 240 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1912. - Т. CVII, кн. I, р. XXI. - 240 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1912.  - Т. CVIII, кн. II, р. XXI. - 248 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1912. - Т. CIX, кн. III, р. XXI. - 233 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1912. - Т. CX, кн. IV, р. XXI. - 248 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. . - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1912. - Т. CXI, кн. V, р. XXI. - 238 c.
 

Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1912.  - Т. CXII, кн. VI, р. XXI. - 237 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1913. - Т. CXIV, кн. II, р. XXII. - 240 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1913. - Т. CXV, кн. III, р. XXII. - 240 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка : наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / під ред. М. Грушевського. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1913.  - Т. CXVI, кн. IV, р. XXII. - 264 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1915. - Т. СХХІІ. - 232 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1918. - Т. СХХV. - 200 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1918. - Т. СХХVI-CXXVII. - 282 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1919. - Т. СХХVIII. - 226 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1920. - Т. СХХІХ. - 217 c.
 

Записки Наукового Товариства імени Шевченка. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1920. Т. СХХХ. - 191 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка.  - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1922. - Т. СХХХІІ.- 217 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1922. - Т. СХХХІІI. - 224 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Праці історично-фільософічної секції / під ред. І. Крипякевича. - Т. СХXXIV-CXXXV. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1924. - 248 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Праці фільольогічної секції / під ред. К. Студинського. - Т. СХХХVI-CXXXVII. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1925. - 254 c.
 

Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Праці історично-фільософічної секції / під ред. І. Крипякевича. - Т. СХLIV- СХLV- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1926. - 272 c.
 

Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Праці фільольогічної секції / під ред. К. Студинського. - Т. СХLVI- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1927. - 218 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Праці історично-фільософічної секції / під ред. І. Крипякевича. - Т. СХLVII- Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1927. - 172 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Праці історично-фільософічної секції / під ред. І. Крипякевича. - Т. СХLІХ. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1928. - 235 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Праці історично-філософічної секції / під ред. І. Крипякевича. - Т. СLIІ. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1933. - 163 c.
 

Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Праці філологічної секції / за ред. Я. Гординського. - Т. CLІІІ. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1935. - 233 c.


Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Праці історично-філософічної секції / за ред. І. Крипякевича. - Т. СLIV. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1937. - 268 c.

http://lib.pnu.edu.ua/elib/local/sk/sk249242.pdf

Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Праці філологічної секції / за ред. В. Сімовича. - Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1937. - Т. CLV. - 370 c.